Noen institusjoner og foreninger som har boken:
Nasjonalbiblioteket, Riksarkivets bibliotek, Statsarkivene i Hamar og Trondheim, Norsk Slektshistorisk Forening, Deichmanske bibliotek, Bergen offentlige bibliotek, Universitetsbiblioteket i Bergen, Sørtrøndelag fylkesbibliotek / Trondheim folkebibliotek, NTNU Universitetsbiblioteket, Landsarkivet i Östersund, Universitetsbiblioteket i Tromsø, Høgskolen i Finnmark (Alta), Kvikne bygdebibliotek, samt bibliotekene i Kongsberg, Alvdal, Tynset, Tolga, Røros, Holtålen, Levanger, Steinkjer, Stjørdal, Verdal, Hitra og Øygarden. Noen historielag kan også ha boken.
 
For kontakt med forfatterne:
Boken er omtalt av:
Knut Bryn i Genealogen nr. 2/2010.
Les her!
Finn Karlsen, tidl. leder av DIS-NORGE. Les her!
Odd-Arne Helleberg, forfatter av "Kongsberg sølvverk 1623–1958".
Les her!
Presseomtale:
Østlendingen 24.11.2009
Arbeidets Rett 25.11.2009
Hitra-Frøya 06.11.2009
Stjørdalens Blad 28.11.2009
Stjørdalens Blad 14.10.2010
Stjørdals-Nytt 20.10.2010
Altaposten 27.11.2010
Harstad Tidende 05.01.2011
BOKENS PERSONREGISTRE:
Registrene sortert på fornavn og slektsnavn/gårdsnavn finnes her.
Slektstre, 1. - 4. generasjon er her.
Er du fra Nord-Østerdalen eller Trøndelag? Ta en Tax-gentest her.
Noen viktige dokumenter og transkripsjoner som det ikke var plass til i boken:
Christinas overdragelse til H. Jürgens, 1670
Johan Georg Tax, skadeattest 1688
Brostrup Tax, bergretten 1719
R. Størens notis om kvikneverket 1722
Daniel Pedersen Taxts reisepass 1799
Peder Teobald Tax, vielsesattest 1873
Carl Johan Taxts Samfunds-Revue 1895
TILLEGG OG RETTELSER:
Tillegg og rettelser til boken finnes her.
Bergmannsslekten Tax finnes også som gruppe på Facebook.
Artikler:
Wikipedia om slekten Tax
Om Fådalsverket i Årbok for Nord-Østerdalen 2010.
Sølvfunnet i Tron. Om malmleteren og bedrageren Andreas Flor.
(Fra Arbeidets Rett) Del 1 og Del 2. Denne svært detaljerte historien fra 1722 er kort nevnt på side 70 i boken.
En slektsbok fra det norske bergverksmiljøet:

 

 

Bergmannsslekten  Tax

 

Av Harald Horten, Stig A. Nyberg og Simon Trøan

 

 

680 sider, 119 illustrasjoner i farger eller s/h

ISBN  978-82-303-1412-8

 

Pris kr. 395,-

 

NB! Boken er nå utsolgt!

 

"...et imponerende slektshistorisk verk...Gjennom det generelle bergverkshistoriske stoffet og de lange og detaljerte biografiene av bergmenn på ulike nivåer, er denne boka ikke bare interessant for Tax-brødrenes etterkommere, men også for andre som er interessert i bergverksslekter eller bergverkshistorie i sin alminnelighet." (Knut Bryn i Genealogen nr. 2/2010) Les mer

 

"...et praktverk innen slektsforskningen...imponerende bredt kildemateriale" (Finn Karlsen) Les mer

 

"...så vel småfolk som velsituerte er omtalt så langt kildene rekker. Og det er det blitt mye fin sosialhistorie av." (Odd-Arne Helleberg) Les mer

 

"Unikt om bergverk, slekter og lokalhistorie" (Østlendingen, 24.11.2009) Les mer

 

"...et sjeldent bokverk...en kobling av slektshistorie og norsk og lokal bergverkshistorie" (Arbeidets Rett, 25.11.2009) Les mer

 

 

Historien om slekten Tax eller Taxt begynner i året 1652 med tre brødre som kom fra Sachsen til det unge, norske bergverksmiljøet. Historien om dem og deres etterslekt følges i 8 generasjoner og sees i lys av de ytre begivenhetene i det før-industrielle Norge. Her var bergverkene blant de viktigste foretakene, spesielt sett med kongemaktens øyne. Kobberverkene på Røros og Kvikne har hatt ledere fra Tax-slekten, og særlig i Alvdal, Tynset, Ålen og Os finnes det idag svært mange etterkommere. Andre virket ved Kongsberg sølvverk, enten som mellomledere eller vanlige arbeidere. Mange fra slekten var direkte berørt av tidens viktige hendelser, som grensekrigene med Sverige, nedleggelsen av Kongsberg sølvverk i 1805, selvstendighetsarbeidet i 1814, den første dampskipstrafikken, oppbyggingen av fyrvesenet, bildekunsten, turistnæringen, etc. Boken inneholder nesten 5000 navn på slektsmedlemmer og inngiftede, og har registre sortert på fornavn og slektsnavn/gårdsnavn. Den gir dessuten mange hittil upubliserte opplysninger om driften av kobberverkene på Kvikne og i Fådalen, og noen mannskapslister er også med. Spesielt må nevnes listen fra Kvikne 1724, med mange personopplysninger om hver av de nesten hundre arbeiderne.

 

Tax-etterkommere ble allerede på 1700-tallet inngiftet i slekter som Diriks, Tronhuus og Wølner, og disse grenene er med i boken. Det ble dessuten inngått ekteskapelige forbindelser med slekter som Alsing, Borchgrevink, Collett, Feldtmann, Fougstad, Gallschjøtt, Grønvold, Hausdörfer, Heyerdahl, Kriegsmann, Luth Walter, Malling, Munch, Rambech, Riddervold, Rye, Schjelderup, Sinchler, Stabell, Steenbach, Trosdahl, Trotz, Tønder, Wigant og mange flere.

 

Litt om forfatterne, som også er slektsmedlemmer:

 

Harald Horten er fra Tylldalen, og i en svinkald juleferie for mange år siden - med inneliv og bygdebøker fra Nord-Østerdalen - startet han sin slektsforskning. Av utdannelse er han cand. real. fra Universitetet i Oslo, med fagene matematikk, statistikk og fysikk. Han har skrevet lærebøker og undervist i videregående skole og på universitet og høgskoler - siden 1992 på Høgskolen i Sør-Trøndelag.

 

 

Stig A. Nyberg er cand. real. fra Universitetet i Oslo, med hovedfag i fysikk, kybernetikk. Han har vært systemutvikler ved Norsk Data A/S og andre databedrifter, og har skrevet endel populærvitenskapelige artikler på fritiden. Med dette bokprosjektet har han også fått levd ut sin interesse for slektsforskning.

 

 

 

 

Simon Trøan er fra Alvdal. Han har en bachelorgrad i historie fra Universitetet i Oslo, og er siden 2006 konsulent i Riksarkivet, Oslo. På fritiden har han dyrket sin interesse for slektsforskning.

 

 

 

 

 

 

Nettsidene er sist oppdatert 02.02.2017 tumblr analytics