Spiksmeden Anders Gutke  og  hans etterkommere        

 

Opplysningene er fra de svenske kirkebøkene på nettet hos Arkiv Digital. Kirkebøkene er delt i flere mikrofilmede serier. De mest brukte er disse: AI: Husförhörslängder, B: flyttningslängder, C: Födelse- och dopböcker, D: Kommunions- och konfirmationslängder, E: Lysnings- och vigselböcker, F: Død- och begravningsböcker. Seriene E og F kan finnes i C-bøkene.

Frem mot 1870 bodde de fleste etterkommerne i Dalsland, men fra da av dro mange til Nord-Amerika, noen nordover til Värmland eller Örebro län, noen mot vestkysten (Gøteborg, Uddevalla osv.) og noen østover, f. eks. til Östergötland eller Uppsala län. Hvis ikke noe annet er sagt, ligger de nevnte sogn i Dalsland eller i Älvsborgs län ellers. Der kilde ikke er angitt, er opplysningen hentet fra den aktuelle husförhörslängden. De av barna (2. generasjon) som får en nærmere omtale, utover barnelisten nedenfor, blir nummerert 1.1, 1.2 osv. Dette blir markert med henvisninger →1.1, →1.2 osv. i barnelisten. Tilsvarende blir barn av f. eks. 1.1 (3. generasjon) med egen omtale nummerert 1.1.1, 1.1.2 osv. Personer i 3. generasjon får sin omtale rett etter foreldrenes omtale og deres barneliste.

 

Anders Gutke ble født 29.12.1789 i Fröskog i Dalsland (C:4, side 82) og døde 01.05.1844 i Bäcke. Hans mor var piken Maria Nilsdotter (født ca. 1770 i Sillerud i Värmland (C:7 vanskelig å lese), død 08.04.1828 i Billingsfors, 58 år (F:1, side 37: Rotehjonet Enkan Maria Nilsdotter från Bruket)). Faren var Christian Wollnick (døpt 07.07.1745 på Kongsberg). Før han kom til Sverige hadde han etternavnet Wølner. Da Anders ble døpt var Maria i tjeneste i Wiken. "Som Barnfader bekändes Silfverproberaren Christh: Wollneck." Maria giftet seg med Jonas Carlsson Gutke (født 13.01.1765 i Billingsfors (C:2, side 67)). Slik fikk Anders sitt etternavn. Han giftet seg i Fröskog med Maria Svensdotter (født 21.05.1788 på Stora Strand i Fröskog (C:4 (1764-1819), side 79), død etter sin mann).

I Fröskog AI: 2 (1806-1812), side 99 under Lisæfors finner vi under avdød Spiksmedmester Lars Skogsberg Dreng Anders Gutke, innflyttet 1809, Pigan Maria Svensdotter, innflyttet 1810 fra Humle Torp og Pigan Britta Gutke, født 1794 i Billingen (Billingsfors?), innflyttet fra Billingen 1811, halvsøster av Anders. Anders Gutke kom 1811 fra Lisæfors i Fröskog til Billingsfors. Her ble han smeddreng hos spiksmed Andreas Ahlqvist i Vestre Spiksmedsrote (AI:4 (1806-1812), side 68). I AI:5 (1812-1818), side 94, finner vi familien i Østre Spiksmedsrote. Her ble barn nummer to født. I 1817 flyttet familien til Bäcke annekssogn i Tisselskog (B:1 (1807-1860), side 95). Her var Anders spiksmedmester på Bäckefors Bruk, hvor de fem neste og siste barna ble født. Fra 1817 hadde han drengen Johannes Gutke (født 14.12.1798 i Billingsfors). Han var halvbror av Anders.

Anders og Maria hadde barna:

·        Andreas (født 01.04.1812 i Boklarud i Fröskog (C:4 (1764-1819), side 131)) →1.1

·        Anna Cajsa (født 01.07.1815 på Bruket i Billingsfors (C:3 (1807-1860), side 31)) →1.2

·        Brita Maria (født 21.06.1818 i Bäcke (C:2 (1800-1859), bilde 17)) →1.3

·        Johannes (født 28.06.1821 i Bäcke (C:2 (1800-1859), bilde 18)) →1.4

·        Lisa Stina (født 09.03.1826 i Bäcke (C:2, bilde 22), død 04.02.1829 i av meslinger (Bäcke C:2, bilde 66))

·        Sven (født 17.12.1828 i Bäcke (C:2, bilde 24), død 03.05.1835 (Bäcke C:2, bilde 68))

·        Petrid (født 30.06.1834 i Bäcke (C:2, bilde 29), "Petrus" død 10.07.1835 (Bäcke C:2, bilde 68))

I AI:7 (1841-1850), side 17, finner vi den aldrende Anders som "Dagkarl". I 1843 bodde sønnen, smelterlærling Johannes, hjemme hos faren. Enkemannen Anders Gutke døde året etter.

 

2., 3. og 4. generasjon

 

1.1 Andreas Gutke (født 01.04.1812 i Boklarud i Fröskog (C:4 (1764-1819), side 131), død 13.10.1890 i Bäcke) ble gift med Kjerstin Persdotter (født 22.11.1811 i Bäcke (C:2, bilde 11), død i barsel 25.06.1860 i Bäcke). Hennes far var Per Sandberg, Knipsmed på Bäckefors Bruk. Kjerstin kom i 1834 til Bäckefors fra Steneby sogn. Andreas var smelter. Vi kan følge ham og familien på Bäckefors i Bäcke AI:6 (1830-1840), side 91, AI:7 (1841-1850), sidene 8 og 98, AI:8 (1851-1855), side 15, AI:9 (1856-1860), side 23, AI:10 (1861-1865), side 20, AI:11 (1865-1870), side 73, AI:12 (1871-1875), side 87, AI:13 (1876-1880), side 132, AI:14 (1881-1885), side 101, AI:15 (1886-1890), side 89.

Andreas og Kjerstin hadde barna:

·        Sven August (født 10.02.1836 i Bäcke (C:2 (1800-1859), bilde 31)) →1.1.1

·        Maria Lisa (født 19.11.1837 i Bäcke (C:2 (1800-1859), bilde 32)) →1.1.2

·        Anna Cajsa (født 19.04.1840 i Bäcke (C:2 (1800-1859), bilde 34)) →1.1.3

·        Anders (født 19.02.1843 i Bäcke (C:2 (1800-1859), bilde 37)), →1.1.4

·        Johanna (født 17.03.1845 i Bäcke (C:2, bilde 38), død 06.12.1847 (C:2, bilde 71))

·        Johan Gustaf (født 24.05.1847 i Bäcke (C:2, bilde 41)) →1.1.5

·        Carl Ludvig (født 09.10.1849 i Bäcke (C:2, bilde 43), død 20.10.1849 (C:2, bilde 71))

·        Karl Otto (født 02.11.1851 i Bäcke, død 11.11.1851)

·        Adolf (født 24.06.1853 i Bäcke, død 27.02.1868)

·        Ludvig (født 31.10.1855 i Bäcke) reiste til Amerika 20.05.1872.

·        Christina (født 25.06.1860 i Bäcke) bodde hos faren til hun 03.11.1877 kom i tjeneste hos handelsmann Kristian Johansson (AI:13 (1876-1880), side 82), reiste 14.11.1878 til Skuggetorp i Steneby (Steneby B:2 (1861-1894), side 100 og Steneby AI:17 (1876-1880), side 117). Kristian Johansson kom også til Steneby i 1878, og Christina var en kort periode igjen i tjeneste hos ham før hun dro til Nord-Amerika 03.06.1881 (Steneby AI:18 (1881-1885), side 120).

Andreas ble gift 2. gang 19.05.1861 med enke Anna Lisa Eriksdatter Bäck (født 16.10.1815 i Skållerud, død 04.06.1871 i Bäcke). Hun hadde tre døtre fra sitt første ekteskap, som flyttet ut rundt 1865. Andreas og Anna Lisa hadde ingen barn sammen. Andreas kalles i AI:12 "F.smed", dvs. tidligere smed, i AI:13: "njuter understød af Hammarsmeds Hospitalskassan".

 

1.1.1 Sven August Gutke (født 10.02.1836 i Bäcke) var smelter på Bäckefors Bruk som sin far. Han ble gift med Lisa Kajsa Pettersdotter (født 13.06.1840 i Bäcke). Vi kan følge dem i AI:10, sidene 15 og 24, AI:11, side 74, AI:12, side 76, AI:13, side 76, AI:14, side 90, AI:15, side 94 og AI:16 (1891-1895), side 122. I AI:16 (og trolig i AI:15 og AI:14) arbeidet Sven August i Gjuteriet.

Sven August og Lisa Kajsa hadde barna:

·        Emilia (født 23.07.1861 i Bäcke) reiste til Amerika 08.10.1886.

·        Wilhelmina (født 15.02.1863 i Bäcke) flyttet til Angered i Älvsborg 29.10.1879, innflyttet til Steken Lilla 17.11.1879 (Angered B:1 (1866-1888), side 55: Wilhelmina Gutke, hemmadotter från Bäcke), bodde et års tid hos sin tante Anna Cajsa Gutke til hun reiste til Nord-Amerika 12.11.1880 (Angered AI:11, side 68).

·        Anna Matilda (født 23.01.1865 i Bäcke) var Piga hos Brukspatron Ludvig Henrik Woxen, til Gøteborg Domkyrkaförsamling 06.11.1890 (Bäcke B:1 (1861-1894), side 80) eller 23.11.1891 (AI:15, side 87)?

·        August (født 13.01.1867 i Bäcke) flyttet 08.10.1886 til Amerika (Bäcke B:1, side 68).

·        Elisabeth (født 09.06.1869 i Bäcke) reiste til Amerika 26.08.1887 (Bäcke B:1, side 71).

·        Emma Karolina (født 03.12.1871 i Bäcke) dro til Amerika 09.08.1889 (Bäcke B:1, side 76)

·        Johan Herman (født 12.07.1874 i Bäcke) reiste til Amerika 14.04.1893 (B:1, side 85).

·        Hilda (født 28.12.1876 i Bäcke), Piga hos Brukspatronen (AI:16, side 87), hjem til foreldrene 1892, til Amerika 12.10.1894 (Bäcke B:1, side 87).

·        Maria Christina (født 23.09.1879 i Bäcke) var hos foreldrene i 1895 (i siste husförhörslängd). Neste protokoll for inn- og utflytting, Bäcke B:2, mangler, men hun dro trolig til Amerika som nesten alle søsknene.

·        Karl Ludvig (født 03.09.1882 i Bäcke, død 29.09.1888)

 

1.1.2 Maria Lisa Gutke (født 19.11.1837 i Bäcke) ble gift 19.08.1860 i Bäcke med smelter Petrus Bystrøm (født 14.02.1842 i Bäcke). De flyttet til Billingsfors Bruk i 1860, rett etter at sønnen Axel var født (Bäcke AI:9, sidene 23 og 30). Vi finner familien i Billingsfors AI:12 (1861-1865), side 15 og AI:13 (1866-1870), side 12.

Maria Lisa og Petrus hadde barna:

·        Axel (født 21.08.1860 i Bäcke)

·        Carl Emil (født 16.02.1862 i Billingsfors)

·        Petrus (født 10.05.1863 i Billingsfors)

·        Johan Herman (født 10.08.1865 i Billingsfors)

·        Gustaf Adolf (født 26.10.1867 i Billingsfors, død 16.03.1869)

I AI:13 står det under særskilte opplysninger at Petrus reiste til Ammerika 22.06.1868 og under "utflyttad" "rymd til Amerika 1869". Maria Lisa og barna fulgte etter på reglementært vis 20.05.1870.

 

1.1.3 Anna Cajsa Gutke (født 19.04.1840 i Bäcke, død 10.03.1925 i Angered) reiste til Billingfors 30.10.1861, registrert innflyttet hos sin søster 09.11.1861. Fra 05.11.1865 var hun i tjeneste hos ledelsen for Bruket som holdt til på Billingsholm (AI:12 (1861-1865), side 2 og AI:13 (AI:13 (1866-1870), side 1). Hun reiste til Uddevalla 04.11.1867. I Angered AI: 11 (1873-1880), side 68 under Steken Lilla finner vi Trädgårdsmästare Jonas Fredrik Jonsson (født 04.07.1841 i Å i Östergötland, død 08.10.1897 i Angered) og Hustru Anna Kajsa Jonsson, født Gutke. De ble gift 12.05.1874. Anna Cajsa er registrert innflyttet i Angered fra Uddevalla 16.06.1874, så da må de ha blitt gift i Uddevalla. Jonas er registrert innflyttet i Angered allerede 18.07.1873, innflyttet fra Bäfve? eller Uddevalla. Videre finner vi familien på Steken Lilla i Angered AI:12 (1881-1890), side 12, AI:13 (1891-1900), side 115, AIIa:1 (1900-1911), side 344 og AIIa:2 (1911-19289, side 357.

Anna Cajsa og Jonas Fredrik hadde barna:

·        Jenny Cecilia (født 08.03.1875 i Angered, død 24.07.1889)

·        Anna Hildur (født 03.08.1876 i Angered, død 07.12.1885)

·        Elin Davida (født 03.09.1878 i Angered) reiste til Nord-Amerika 10.08.1901, men kom hjem igjen til moren allerede 15.09.1902.

·        Isabella (født 16.06.1880 i Angered) reiste til Nord-Amerika 13.07.1900 og kom hjem igjen til moren 16.12.1901.

·        Katarina Marianne Teresia (født 18.04.1884 i Angered) bodde så sent som i 1928 på Røseröd Södergården.

I AIIa:2, side 357 hadde Anna Cajsa bare yngste datter hos seg, men det er likevel ikke sagt noe om utflytting for de to andre. De hadde trolig bare et kort opphold hos moren etter returen fra Amerika. Anna Cajsa og Katarina flyttet 08.10.1914 til Röseröd Södergården (AIIa:2, side 80), derfra til Steken Stora i 1915 (AIIa:2, side 342), videre til Angereds Stom i 1918 (AIIa:2, side 7) og tilbake til Røseröd Södergården i 1919. Katarina bodde fortsatt der i 1928, etter at moren var død 3 år tidligere,

 

 1.1.4 Anders  Gutke (født 19.02.1843 i Bäcke) var i AI:10, side 23 dreng hos smelter Clas Hjerpe. Anders ble gift 06.09.1867 i Bäcke (E:1 (1861-1894), side 5) med Emilia Dalin (født 10.05.1846 på Öxnäs Bruk i Högsäter (C:7 (1831-1853), side 195)). Da var Anders smelter. Emilias far var smed Carl Dalin. Anders og Emilia flyttet til Forsbacka Bruk i Mo fra  Bäcke 08.11.1870 (Mo AI:15 (1866-1870), side 67). I Mo AI:16 (1871-1875), side 51 under Forsbacka Bruk (Gärdet) hadde de to barn. Familien flyttet 30.04.1872 til Billingsfors (Steneby B:2 (1861-1894), side 58). (Billingsfors var fra 01.05.1872 en del av Steneby og Laxarby sogn.) Vi finner familien i Billingsfors i Steneby AI:16 (1871-1875), side 179 og i AI:17 (1876-1880), side 175.

Anders og Emilia hadde i Sverige barna:

·        Kristina (født 14.02.1868 i Bäcke (C:4 (1861-1894), side 18, hfl side 77))

·        Carl Axel (født 04.08.1871 i Mo)

·        Anders Fridolf (født 09.05.1874 i Billingsfors (Steneby C:7, (1861-1894), side 70))

·        Gustaf Adolf (født 04.11.1879 i Billingsfors (Steneby C:7, side 104)) 

Familien reiste 06.02.1880 til "Norra Amerika" (Steneby B:2 (1861-1894), side 114).

 

1.1.5 Johan Gustaf Gutke (født 24.05.1847 i Bäcke) ble i 1868 dreng hos  broren Sven August Han flyttet 04.06.1869 til Nor sogn (AI:11, sidene 73 og 74). Han er ikke funnet innflyttet i Nor i Värmland hverken i 1869 eller i 1870 (Nor B:4 (1861-1874).

 

 

1.2 Anna Cajsa Gutke (født 01.07.1815 i Billingsfors (C:3 (1807-1860), side 31), død 05.06.1862 i Skållerud) var 1833-1834 i tjeneste hos Samuel Wettington med familie (hfl, side 36), flyttet i 1835, kom i 1839 i tjeneste hos Inspektør Johan Gustaf Møllenhoff (AI:6, side 95), flyttet i 1840 til broren Andreas, derfra i 1841 til tjeneste hos "hjelpsmed" Anders Warg d. e. og i 1842 fra Bäcke til Skållerud (Skållerud B:1 (1816-1861), bilde 26, nr. 15 1842). Der var hun til nattverd 06.03.1842. Anna Cajsa ble gift ca. 1846 med med Spiksmed Nils Bjurstrøm (født 04.05.1820 i Eda i Värmland, død 08.03.1871 i Skållerud). Han arbeidet på Hoverud Bruk i Skållerud. Vi finner dem i AI:10, side 76, AI:11, side 69, AI:12, side 58 og AI:13, side 85. Anna Cajsa og Nils fikk ingen barn sammen. Nils ble gift 2. gang 20.02.1863 med Anna Lisa Andersdatter (født 01.02.1832 i Ertmark). De fikk en sønn og to døtre. Vi finner dem i AI:13, side 85, AI:14, side 101 og AI:15, side 126.

 

 

1.3 Brita Maria (født (21.06.1818 i Bäcke (C:2 (1800-1859), bilde 17), død 24.03.1885 i Skållerud (F:1, side 138)) var i 1833-1834 i tjeneste hos Joseph Boddin med familie (hfl, side 77), innflyttet fra p. 43. Hun kom senere i tjeneste på Ekholmen i Gunnarsnäs sogn, flyttet derfra i 1840 til Stakelund under Kyrkobyn og så fra Gunnarsnäs hjem til foreldrene i 1841 (Gunnarsnäs AI:9 (1836-1841), sidene 73 og 78 og Gunnarsnäs B:1 (1816-1860), side 137). I 1845 flyttet hun til Skållerud (Skållerud B:1 (1816-1861), bilde 26, nr. 1 1845). Hun var til nattverd der 01.05.1845 (og 02.07.1843?), men hun ble  gift 26.10.1845 i Bäcke (C:2 (1800-1859), bilde 83) med Spiksmed Olof Andersson Widegren (født 05.03.1823 i Ryr, død 23.04.1892 på Hoverud Bruk i Skållerud (F:1 (1861-1895), side 174). Fødselen er ikke funnet hverken i Lane-Ryr, Valbo-Ryr, Sundals-Ryr eller  Väne-Ryr. Husforhørene oppgir både S. Ryr, L. Ryr og Ryr i Västergötland. Vi finner Brita Maria og Olof på Hoverud Bruk i Skållerud (AI:9 (1841-1846), side 69). Olof var innflyttet fra Munkd. [Munkedal?] allerede i 1842). De finnes videre i A:I:10 (1846-1850), side 75, AI:11 (1851-1855), side 68, AI:12 (1856-1860), side 68, AI:13 (1861-1865), side 87, AI:14 (1866-1870), side 102, AI:15 (1871-1875), side 128, AI:16 (1876-1880), side 142, AI:17 (1881-1885), side 147, AI:18 (1886-1890), side 213 og AI:19 (1891-1895), side 226. Da Olof døde kalles han fabrikkarbeider. Brita og Olof hadde barna:

·        Carl Johan (født 15.06.1847 i Skållerud (C:3 (1776-1849), side 165)) →1.3.1

·        Anton (født 30.12.1848 i Skållerud (C:3, side 167)) flyttet 26.10.1869 fra Hoverud Bruk til Risinge i Lindköping Stift (Skållerud B:2 (1861-1895), side 72), registrert innflyttet på Finspong Bruk 30.11.1869 (Risinge B I:1861-1870), bilde 29). Han finnes på Finspong i AI:33 (1866-1870), side 342. Han var dreng hos Smed Anders Peter Holmstrøm, men flyttet allerede 21.09.1870 til Malmö.

·        Maja Cajsa (født 05.08.1851 i Skållerud (C:5 (1850-1880), bilde 4)) flyttet hjemmefra til Steneby 25.01.1895 (Skållerud AI:19, side 226). Det som kalles "Steneby B:3 (1875-1914)" hos Arkiv Digital dekker 1927-1947, dvs. feil tidsrom. Det har ikke lykkes å gjenfinne Maja Cajsa.

·        Amanda (født 07.08.1853 i Skållerud (C:5, bilde 6)) →1.3.2

·        Frans (født 01.11.1855 i Skållerud (C:5, bilde 7))  →1.3.3

·        Hedvig (født 06.09.1859 i Skållerud) →1.3.4

 

1.3.1 Carl Johan Widegren (født 15.06.1847 i Skållerud) flyttet 21.10.1870 til Röfors Bruk i Närke (Ramundeboda sogn i Örebro län). Han kom ganske snart tilbake til Skållerud, for 25.10.1872 flyttet han derfra med attest til ekteskapsinngåelse datert 14.09.1872 til Loviseholms Bruk i Töftedal (helt vest i Dalsland), registrert innflyttet 19.11.1872 (Töftedal B:2 (1861-1894), bilde 35: Smed Carl Johan Widegren). I Töftedal AI:13 (1866-1875), side 292 finner vi Spiksmed Carl Johan Widegren, gift 10.01.1873 med Kristina Hansson (født 21.12.1846 i Naverstad i Göteborg og Båhus län). Sammen med en datter flyttet Kristina 27.10.1876 fra Töftedal til hennes hjemsted Naverstad. Flyttemeldingen må ha kommet i ettertid, for barn nummer to ble født i Naverstad. Carl Johan skal angivelig ha flyttet til Norge, men han kom i alle fall ganske snart til Naverstad. Der fikk de i alt tre barn. Etter Naverstad hadde de et opphold i Nyköping.

Carl Johan og Kristina hadde barna:

·        Amanda Sofie (født 12.08.1873 i Töftedal )

·        Carl Fredrik (født 18.04.1876 i Naverstad)

·        Anna Maria (født 12.01.1879 i Naverstad)

·        Hilda Eugenia (født 16.11.1881 i Naverstad)

·        Karl Johan (født 25.06.1886 i Nyköpings Östra Församling)

Familien flyttet fra Nyköping til Bäckefors 15.11.1887 (Bäcke B:1 (1861-1894), side 72). Herfra flyttet de 09.09.1892 igjen til Naverstad (Bäcke AI:16 1891-1895), side 100).

 

1.3.2 Amanda Widegren (født 07.08.1853 i Skållerud) fikk lysning til ekteskap 30.01.1874 med arbeider Gustaf Pettersson fra Koxerød i Naverstad i Göteborg og Båhus län. (Carl Johan Widegrens hustru var også fra Naverstad.). Hun (de?) reiste til Naverstad 16.10.1874, men hun døde 15.06.1914 i Onsøy i Norge (Skållerud AI:15 (1871-1875), side 128).

 

1.3.3 Frans Widegren (født 01.11.1855 i Skållerud) flyttet til Billingsfors 24.10.1873. Han flyttet fra Valbo til Skutskär i Älvkarleby i Uppsala län 04.12.1879 (Valbo B:5 (1879-1885), bilde 9: Smelter Frans Widegren).

 

1.3.4 Hedvig Widegren (født 06.09.1859 i Skållerud) flyttet 17.10.1879 til Skutskär i Älvkarleby i Uppsala län, registrert innflyttet sammen med broren Frans. Både Hedvig og Frans finnes i Älvkarleby AI:21 (1876-1880), side 55: Smältar Frans Wideberg og Piga Syster Hedvig Wideberg. Begge var da ugift. Protokollen har 300 sider uten register og inneholder bare Skutskärs Sågverk (Skutskärs Bruk, opprettet 1869 av det norske trevarefirma Astrup & Sørensen). Älvkarleby AI:22 (1881-1885) har 600 sider uten register, med en helt annen inndeling enn AI:21. Det har ikke lykkes å gjenfinne Hedvig og Frans.

 

 

1.4 Johannes Gutke (født 28.06.1821 i Bäcke (C:2 (1800-1859), bilde 18), død 25.05.1868 i Mo av "feber" (Mo F:2 (1893-1934), bilde 23)) var i 1843 smelterlærling hos sin far. Han flyttet 1844 til Öxnäs Bruk i Högsäter (attest 05.01.1844). Vi finner familien i Högsäter AI:18, side 287 under Öxnäs bruk og på samme sted i AI: 20 (1846-1850), side 343. Smelterlærling Johannes Gutke ble gift 08.03.1844 i Järbo (Högsäter E:1 (1831-1850), side 113) med Stina Jonasdotter (født 02.05.1817 i Järbo (C:4 (1780-1819), side 175), død 25.12.1893 i Mo), innflyttet til Högsäter i 1844 fra Järbo. Eldste sønn ble født i Öxnäs. Den lille familien flyttet i 1846 til Mo, lengst mot nord-øst i Dalsland, nabosogn til Fröskog hvor faren til Johannes ble født (Högsäter B:2 (1831-1852), side 89 og Mo B:2 (1841-1860), side 37). Johannes var smelter på Forsbacka Bruk det meste av sitt liv, men en periode var han på Pärsby Bruk under Forsbacka Bruk. Her ble tvillingsønnene Victor og Otto født. Johannes og  Stina fikk fem sønner og to døtre, men bare fire gutter vokste opp. Familien kan følges i Mo AI: 11 (1846-1850), side 20, AI:12 (1851-1855), side 42, AI:13 (1856-1860), side 62 under Pärsby Bruk, AI:14 (1861-1865), side 58, AI:15 (1866-1870), side 65, AI:16 (1871-1875), side 56, AI:17 (1876-1880), sidene 34 og 37, AI:18 (1881-1885), side 49, AI:19 (1886-1890), side 61, AI:20 (1891-1896), side 90, AIIa:1 (1896-1910) og AIIa:2 (1910-1923), side 94. I AI:15 kalles Johannes "Hjelpsmed". Han døde allerede 25.05.1868 av "feber". Som enke ble Stina "fattighjon" (fattiglem). Sønnen Carl Fredrik var døvstum og bodde sammen med moren til hun døde 25.12.1893. Hans tre yngre brødre kom i lære, og de flyttet alle til Västmanland.

Johannes og Stina hadde barna:

·        Anders Johan (født 27.10.1845 i Högsäter (C:7 (1831-1853), side 187), død 10.03.1854, "Krossad i ett hjul" (Mo F:1 (1828-1866), side 25))

·        Carl Fredrik ( født 07.08.1848 i Mo (C:7 (1825-1860), side 107)) var døvstum, bodde sammen med sin mor, arbeidet ved "Fabriken" på Hanefors Bruk, finnes i AIIa:2 (1910-1923), side 94.

·        Walfrid (født 07.10.1850 i Mo (C:7, side 117)) →1.4.1

·        Charlotta (født 17.02.1853 i Mo (C:7, side 125), død 14.07.1853 av "Svinsot" (Mo F:1, side 25))

·        Christina (født 24.07.1854 i Mo (C:7, side 137), død 25.02.1856 (Mo F:1, side 27))

·        Victor (født 05.12.1856 i Mo (C:7, side 151)), tvilling med Otto →1.4.2

·        Otto (født 05.12.1856 i Mo (C:7, side 151), tvilling med Victor →1.4.3

 

1.4.1 Walfrid Gutke (født 07.10.1850 i Mo) var dreng hos Knipsmed Jan Klarstrøm på Hanefors Bruk i Mo (AI:16, side 37), til nattverd 12.07?/09.1875, senere hos Räcksmed Johan Leonard Stålhandske (som broren Otto senere), reiste 22.10.1875 til Västerås i i Västmanland (Mo AI:16 (1871-1875), side 37 og Mo B:3 (1861-1894), bilde 64).

 

1.4.2 Victor Gutke (født 05.12.1856 i Mo) ble i 1874 dreng hos smelter Jan Petter Holmstrøm (AI:16, side 52, AI:17, side 51), flyttet 10.11.1883 til Fagersta Bruk i Västanfors i Västmanland, slik som tvillingbroren Otto tre år tidligere (AI:18, side 49 (attest nr. 60), Mo B:3 (1861-1894), bilde 93 og Västanfors B:3 (1860-1887) 22.11.1884: "Arbetaren Viktor Gutke"). Han finnes i Västanfors AI:20a (1877-1886), side 133 under Fagersta. I Västanfors AI:21a (1887-1896), side 153 er han registrert som maskinsmed på Fagersta. Han ble gift 31.03.1888 med Johanna Charlotta Eriksson (født 12.05.1866 i Norrbärke i Dalarna), registrert innflyttet fra Norrbärke til Västanfors 02.03.1888. Vi finner dem i AI:21a, som er den siste husförhörslängden.

Victor og Charlotta hadde barna:

·        Konrad Viktor (født 23.09.1887 i Fagersta, død 16.02.1890)

·        Karl (født 28.09.1889 i Fagersta)

·        Gustaf (født 01.11.1891 i Fagersta)

·        Harald (født 01.04.1894 i Fagersta)

 

1.4.3 Otto Gutke (født 05.12.1856 i Mo) ble i 1875 dreng hos Räcksmed Johan Leonard Stålhandske på Hanefors Bruk i Mo (AI:16, side 34), til Fagersta Bruk i 1880 (Mo B:3 (1861-1894), bilde 83, Västanfors B:3 (1860-1887) 28.11.1881, side 213: "Hjelpsmeden Otto Gutke"). Han finnes i Västanfors AI:20a (1877-1886), side 113 under Fagersta. Der står det at han gjenfinnes i LL? p. 61 fra 1883?

 

10.05.2010

 

 

 

 

 

 

tumblr analytics